Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. 
przygotowanie

dwujęzyczne niepubliczne przedszkole i żłobek

 logo maluch

OPIS:

a) Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu MALUCH+ 2022–2029.
b) Zadania, działania, które zostały realizowane w projekcie:
Adaptacja pomieszczenia, w którym przebywać będą dzieci zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania do potrzeb dzieci, w tym dokonanie dostosowań do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Remont pomieszczenia sanitarnego znajdującego się przy sali dla dzieci zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania do potrzeb dzieci, w tym dokonanie dostosowań do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Adaptacja pomieszczenia na cele wydawania posiłków, zgodnie z projektem technologicznym przygotowanym przez firmę Projekty technologiczne zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, , w tym dokonanie dostosowań do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Adaptacja pomieszczenia na zmywalnie, zgodnie z projektem technologicznym przygotowanym przez firmę Projekty technologiczne zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, w tym dokonanie dostosowań do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Zakup i montaż wyposażenia takiego jak meble oraz wyposażenia kuchennego.
Zakup zabawek dla dzieci.
c) Projekt jest skierowany do dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie,
d) Celem projektu jest utworzenie 16 miejsc opieki w klubie dziecięcym i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.
e) Efekty, rezultaty projektu:
Inwestycja umożliwi opiekę i edukację dla dzieci do lat trzech, tym samym będzie wspierać ich rozwój i zwiększy szanse na ich późniejsze sukcesy życiowe. Realizacja również stworzy nowe miejsca pracy dla opiekunów i personelu kuchennego. Dzięki poniesionym nakładom dzieci będą miały zapewnione komfortowe i bezpieczne warunki pobytu.
Zwiększy się udziału kobiet na rynku pracy: Dostęp do żłobków umożliwia matkom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim To z kolei zwiększa udział kobiet na rynku pracy, co może przyczynić się do wzrostu produkcji i osiągnięcia większej równowagi płciowej w miejscu pracy. Ponadto, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym, rodzice mają większą możliwość skoncentrowania się na swojej pracy. Mogą zwiększyć swoją podaż pracy, zarówno pod względem czasowym, jak i produkcyjnym, co może mieć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Dostęp do klubu dziecięcego pozwoli rodzicom na skorzystanie z opieki dla swoich dzieci, gdy sami są zmuszeni do nieobecności w pracy z powodu choroby lub innych zobowiązań rodzinnych.
f) wartość zadania – 162.458,65 zł
g) wartość dofinansowania z UE – 134.060,88 zł
h) hasztagi: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU.


 

  Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole i Żłobek MISIOLANDIA
                 ul. Łowicka 45,  85-776 Bydgoszcz
                        tel. +48 52 320-20-98

                           www.misiolandia.pl

                    banermail3